De Chief Improvement Officer (CIO) is een excellente leider die professionals en kennisnetwerken verbindt en optimaal laat samenwerken waardoor waardevolle inzichten ontstaan ten behoeve van een vraaggestuurde- en oplossingsgerichte overheid die publieke meerwaarde creëert.

Samenwerken aan publieke meerwaarde met een vraaggestuurde- en oplossingsgerichte overheid betekent continu ontwikkelen in samenhang. Daarom is het noodzakelijk om eerst inzicht te verkrijgen in de huidige (dynamische) status van de organisatie. Onze Chief Improvement Officer (CIO) ondersteunt u en uw organisatie inzicht te verkrijgen in het volgende drieluik:

  1. De kwaliteit van organisatie
  2. De kwaliteit van informatie
  3. De kwaliteit van dienstverlening

Tijdens dit ontwikkeltraject wordt intern de kennis overgedragen en competenties bijgewerkt om dit voortaan zelf te kunnen.