• Introductie
  Publieke Waardecreatie
  Voor Overheidsorganisaties

  Masterclass

Masterclass

Introductie publieke waardecreatie voor overheidsorganisaties

Introductie

Succesvol inspelen op veranderende omstandigheden

Transities en transformaties zijn binnen de overheid aan de orde van de dag.

Om het (organisatie-) mechanisme van een overheidsorganisatie zich optimaal te laten aanpassen aan veranderende omstandigheden is het van belang om de organisatie in een dynamische staat te brengen, zodat de organisatie continu publieke waarde kan creëren door succesvol in te spelen op veranderende omstandigheden en actuele vraagstukken.

Dat is binnen een overheidsorganisatie makkelijker gezegd dan gedaan omdat we te maken hebben met een duaal systeem met bureaucratische eigenschappen. Waardoor het steeds lastiger wordt effectief te sturen op maatschappelijke vraagstukken en deze te vertalen naar de ambtelijke uitvoeringsorganisatie (zie figuur 1).

Waarde gedreven visie operationaliseren

Tijdens deze Masterclass leert u uw waarde gedreven visie te operationaliseren met de ambtelijke uitvoeringsorganisatie door deze om te vormen naar een publieke waarde creërende organisatie.

Zodat u:

 • Effectief bestuurlijke (politieke) beslissingen kunt nemen en;
 • Deze efficiënt kunt vormgeven met het (ambtelijke) uitvoeringsapparaat.
 • Daarmee ten aller tijde een hoge mate van publieke waarde kunt garanderen;
 • En het vertrouwen van de burger in de overheid (over-)stijgt.

Inhoud

De visie

Alles wat de overheid doet is in principe publieke dienstverlening, want de overheid is er voor de burger. Daarom is het belangrijk dat de burger vertrouwen heeft in de kwaliteit van publieke dienstverlening die de overheid biedt, zodat deze gewaardeerd wordt met een 8.

Als dit de visie op de beoogde publieke waarde van overheidsorganisatie is, dan dienen we er ook voor te zorgen dat de ambtelijke uitvoeringsorganisatie fit (of dynamisch) genoeg is om dit uit te voeren en bij machte is die waarde te produceren.

De operationalisering

Dat betekent dat de ambtelijk uitvoeringsorganisatie ook minimaal een 8 moet scoren op de kwaliteit van interne bedrijfsvoering. Dit wordt bereikt door te sturen op de zes wetenschappelijke kritische succesfactoren die verantwoordelijk zijn voor publieke waardecreatie.

Deze zes succesfactoren zijn integraal opgenomen in het publieke waarde framework waardoor het mogelijk wordt om op basis van “evidence based management” de kwaliteit van de organisatie vast te stellen en deze te significant te verbeteren.

Het speelveld

Deze masterclass laat u kennis maken met de zes kritische succesfactoren van publieke waardecreatie en leren wij u hoe deze in samenhang te sturen en te verbeteren:

 • Publieke waardecreatie
 • Goed openbaar bestuur
 • Bestuurskracht
 • Vertrouwen
 • Participeren en samenwerken

Het ‘publieke waarde assessment’

Voor aanvang van deze Masterclass wordt u gevraagd om het publieke waarde assessment in te vullen zodat u kunt kennismaken met het publieke waarde framework en voor uzelf de status van uw eigen organisatie kunt bepalen.

Hiermee heeft u gelijk een praktijkcase in handen en met de uitslag van het assessment gaan we tijdens de Masterclass aan de slag om er ervaring mee op te doen en vooral ervaringen uit te wisselen. Want de uitslag van het publieke waarde-assessment geeft realtime inzicht in de huidige (IST) dynamische staat van de eigen organisatie, en geeft weer in hoeverre de organisatie dynamisch genoeg is om op dit moment publieke waarde te creëren.

Vanuit dit solide vertrekpunt kunnen doelen (SOLL) bepaalt worden om de organisatie in een dynamische staat te brengen en dit in samenhang te ontwikkelen.

Het eindresultaat is een duidelijk overzicht van de actuele dynamische status van uw organisatie en het vermogen om daarmee publieke waarde te creëren. Zo verbinden we de theoretische wetenschap met praktische oplossingen die u gelijk in de praktijk kunt toetsten.

Verdeeld over deze vijf karakteristieken bevinden zich 46 wetenschappelijke kenmerken die bewezen bijdragen aan publiek waardecreatie van uw overheidsorganisatie.

Doelstelling en doelgroep

Sturen op samenhang 

De doelstelling voor deze Masterclass is inzicht creëren in de huidige dynamische status van uw overheidsorganisatie en daarmee de huidige capaciteit tot publieke waardcreatie bepalen. Zodat u precies weet hoe- en waar u in samenhang op moet sturen om dit te verbeteren, een breder draagvlak verkrijgt voor veranderingen, en… wat u juist niet moet doen.

U verkrijgt daarbij inzicht in samenhang van de volgende  begrippen:

 • Publieke waardecreatie
 • Goed openbaar bestuur
 • Bestuurskracht
 • Dynamische overheidsorganisaties
 • Vraag- en oplossingsgericht veranderen
 • Organisatie vitaliteit
 • Kwaliteit van informatievoorziening
 • Excellente publieke dienstverlening

Dialoog en reflectie

Inspiratie en betekenisgeving bestaan pas als emotie en ratio aan de orde zijn.

Ratio is van belang om argumenten te wisselen en gezamenlijk te analyseren. Emotie is van belang om vertrouwen op te bouwen; dit is een belangrijke voorwaarde om nieuwe inzichten te verwerven en gezamenlijk als het ware ‘op weg’ te gaan om waardegedreven verandering vorm te geven.

Daarom zal tijdens deze Masterclass het accent liggen op dialoog en reflectie om tot een optimaal leerresultaat te komen.

Doelgroep

Deze Masterclass is een must voor raadsleden, wethouders, gemeente secretarissen, afdelingsdirecteuren, eindverantwoordelijken en teamleiders die leiding geven aan veranderingen en alles willen weten over publieke waardecreatie binnen een dynamische omgeving.

Resultaat

Overzicht creëren

Het resultaat van deze Masterclass is dat u rust brengt en overzicht kunt creëren in de dagelijkse gang van zaken binnen een dynamische omgeving, zodat uw organisatie en burgers meer vertrouwen verkrijgen in de lopende transities of transformaties waaraan u leiding geeft.

Doordat deze meer rendement opleveren in de vorm van excellente dienstverlening met een publieke waarde, vormgegeven door een waarde gedreven en kostenbewuste uitvoeringsorganisatie.

Inzicht praktisch toepassen

U verkrijgt nieuwe en waardevolle inzichten in het drieluik:

 • Kwaliteit van organisatie (dynamische overheidsorganisaties)
 • Kwaliteit van informatie (sturen op kennis)
 • Kwaliteit van publieke dienstverlening (leveren van excellente publieke dienstverlening)

Deze inzichten kunt u gelijk praktisch toepassen binnen uw eigen werkveld en -organisatie. Waardoor direct resultaat zichtbaar wordt.

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

“Prima training in een interactieve sessie”

Data en locatie

Data:

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland

Aantal deelnemers:

12 personen

Tijd:

Nader te bepalen

Locatie:

Landgoed Hotel & Restaurant Groot warnsborn

Bakenbergseweg 277

6816 VP,  Arnhem

Wanneer de huidige corona maatregelen nog van kracht zijn, dan zal deze training online plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.

15728

Aankomende Data

Masterclass Introductie Publieke Waardecreatie voor Overheidsorganisaties

Juni 2024
MDWDVZZ
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2024
MDWDVZZ
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
Augustus 2024
MDWDVZZ
31
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Masterclass

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland
Deze Masterclass wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Kosten en meer informatie

Deze Masterclass duurt een hele dag en kent een maximum aantal deelnemers van 12 personen.

Kosten: Nader te bepalen

Bij deze Masterclass is inbegrepen:

 • Literatuur
 • DO assessment
 • Lunch, koffie, thee en fris

Wanneer de huidige corona maatregelen nog van kracht zijn, dan zal deze training online plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.

Inschrijven voor deze Masterclass kan via het aanmeldingsformulier.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met verdere details over deze Masterclass en een factuur, de factuur dient 2 dagen voor aanvang van Masterclass voldaan te zijn.

Onze webinars vinden plaats op online academy 

academy.masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Academy.Masteringknowledge.com

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!