• MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING

  Het verrijken van de samenleving
  met het publieke waarde gedachtegoed

Samenwerken aan een waardevolle overheid

Publiekewaardecreatie.nl is het wetenschappelijk onderzoeksintituut van  “Stichting wetenschappelijk onderzoek publieke waardecreatie”.

Een non-profit organisatie toegewijd aan het verrijken van de samenleving met het publieke waarde gedachtegoed, en daarmee:

 • Het vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten
 • Te voorzien in goed openbaar bestuur
 • Het optimaliseren van de bestuurskracht

Missie

Samenwerken aan een waardevolle overheid .

Visie

Wij faciliteren en ontzorgen openbaar bestuurders en overheidsorganisaties door hen te verbinden met hoogwaardige kennisnetwerken en waardevolle inzichten te leveren.

Zodat ze garant kunnen staan voor een overheid die onder alle omstandigheden presteert en voldoet aan de verwachtingen van de samenleving, doordat deze op effectieve- en efficiënte wijze inspeelt op complexe hedendaagse vraagstukken.

Doelstelling

 • Het verhogen van de publieke waarde door (A) het behalen van betere uitkomsten, (B) leveren van goede resultaten, (C) een effectief bestuur, (D) een efficiënte overheidsorganisatie (E) en ontwikkelen in samenhang.
 • Van goed- naar excellente openbaar bestuur dat leiderschap toont en zichzelf ondergeschikt kan maken aan het hogere doel.
 • Verbeteren en optimaliseren van de bestuurskracht.
 • Kennis niet meer exclusief- maar all-inclusief beschikbaar  hebben.

Publiekewaardecreatie.nl is
waardegericht voor het openbaar bestuur,
waardegedreven voor de overheidsorganisatie
& waardevol voor de samenleving

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!