• Ontwikkeling In Samenhang

    Leerroutes op basis van “evidence based management”

Het groeipad naar excellent organiseren met oplossingsgerichte ontwikkelroutes  invullen

Tussen het resultaat (IST) uit het EO-assessment en de vastgestelde doelen (SOLL) zit een “gap” (b.v. groeien van een 6 naar een 8).

Dit is het groeipad dat met oplossingsgerichte ontwikkelroutes dient te worden ingevuld om zo effectief en efficiënt mogelijk leervermogen dit gap te dichten.

Een dynamische- en  waardegerichte overheidsorganisatie vereist een dynamische- en waardegerichte organisatie architectuur. Daarom is het van belang om deze leerroutes op basis van “evidence based management” invulling te geven en in samenhang te ontwikkelen.

Zodat vraag- en oplossingsgericht gestuurd kan worden op publieke waarde. Daarom zijn ook de leerroutes van de Excellente Organisatie gebaseerd op de wetenschappelijke kenmerken van General Enerprise Architecting (GEA) (R. Wagter, 2013).

Derde generatie Enterprise Architectuur (R. Wagter, 2013)

M.a.w. om het niveau van de wetenschappelijke DO-karakteristieken en kenmerken omhoog te brengen dienen de ontwikkeldoelen te worden vormgegeven en ingevuld te worden met wetenschappelijke- maar pragmatische onderwerpen.

Dit gebeurt op basis van het General Enterprise Architecturing (GEA) framework, welke integraal is opgenomen in de leerroutes. Daarbij wordt het ambitieniveau van de organisatie in verband gebracht met de volgende ontwikkel perspectieven:

  1. Visie
  2. Processen
  3. Producten
  4. Mensen
  5. Middelen (means)
  6. Bestuur
  7. Methode

Zowel het in samenhang ontwikkelen en leren als ook het monitoren van de huidige status vindt plaats op basis van de MKit. Of wel de Management Knowledge improvement tool.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!