• Leren transformeren
  binnen het sociaal domein

  Masterclass voor bestuurders,
  gemeenteraadsleden en leidinggevenden

Masterclass

Leren transformeren binnen het sociaal domein

PROGRAMMA & INHOUD

Eerste luik: 

 • Korte kennismaking, programma en doelstellingen.  15 min.
 • Sociaal domein: Waar hebben we het over? In geld, in opgave?  30 min
 • Welke bestuurlijke afspraken zijn er gemaakt binnen
  uw gemeente?  30 min.
 • Waar liggen de uitdagingen binnen uw gemeente?  30 min.
 • Een aantal (minder) mooie voorbeelden uit het praktijk.  30 min.
 • Reservetijd en afsluiting.  15 min.

Tweede luik: 

 • Wrap up eerste luik.  15 min.
 • Wat verwachten de inwoners van de gemeente? Wat mag de gemeente verwachten van de inwoners?  30 min.
 • Meten is weten! Een voorbeeld van een dashboard.  30 min.
 • Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht sturen? ‘VeerKRACHT binnen de samenleving. Waar vinden we die? De kracht van burgerinitiatieven.’   45 min.
 • Reservetijd en afsluiting.  15 min.

Derde luik: 

 • Wrap up tweede luik.  15 min.
 • Welke overheidssystemen werken mee aan verandering? En welke werken tegen?  30 min.
 • Liggen de uitdagingen op het gebied van systeemorganisaties
  of cultuur?  30 min.
 • Welke bestuurlijke kwaliteiten zijn nodig om de verandering
  SAMEN vorm te geven?  30 min.
 • Grip op zorgkosten? Hier ligt de sleutel tot succes!  30 min.
 • Evaluatie en afsluiting.  15 min.

Om ergens te komen moet je eerst
besluiten niet te blijven waar je nu bent!

(Omdenken, 2019)

Meer voor minder in het sociaal domein

Kabinet wil zorg meer
naar regio brengen

Het kabinet-Rutte gaat het
komende jaar een nieuw plan
maken om de organisatie en
uitgaven in de zorgsector anders
in te richten. De zorg moet meer
op regionaal niveau plaatsvinden.

“Gelet op de toekomstige
zorgvraag die op ons afkomt en
het feit dat we tegen de grenzen
aanlopen van de
organiseerbaarheid van de zorg
moeten we op tijd verkennen
over hoe we de zorg
organiseerbaar houden”, schrijft
het kabinet in de begroting van
VWS voor volgend jaar. Het plan
voor de nieuwe structuur wordt
voor de zomer van 2020
gepresenteerd.

Langs elkaar heen

“We zien in de praktijk bijvoorbeeld dat
de samenwerking tussen en over
domeinen (Zorgverzekeringswet (Zvw),
Jeugdwet, Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Wet langdurige
zorg (Wlz)) te wensen overlaat,
waardoor mensen in de knel komen en
professionals onbedoeld langs elkaar
heen werken.”

Het kabinet wijst bijvoorbeeld op
mensen die bij een huisarts komen
voor problemen die eigenlijk bij de
gemeente thuishoren, zoals
problematische schulden of
eenzaamheid. Of ouderen die in het
weekend noodgedwongen op de
spoedeisende hulp terecht komen en
onnodig lang in het ziekenhuis liggen
bij gebrek aan een alternatief.

Dichtbij huis

“Als je zorg nodig hebt, ben je
er niet mee bezig of je onder de
Jeugdwet, Zvw, Wmo of Wlz
valt”, stelt het kabinet.

“Je hebt de juiste zorg nodig, op het
juiste moment, op de juiste
plek, van de juiste professional.
Liefst dichtbij huis als dat kan.
Of verder weg, als dat vanwege
de kwaliteit nodig is. Het kan
immers beter zijn om bepaalde
complexe zorg te concentreren
in instellingen waar ervaren
teams de beste zorg aan de
patiënt leveren.”

Meer samenwerking

Het kabinet vraagt aan de
zorgsector ook meer inzet en
samenwerking:

“De urgentie wordt
niet overal gevoeld of het
ontbreekt aan visie hoe de
(voor)zorg en ondersteuning in de
regio slimmer en beter te
organiseren. We kunnen de
voortgang niet aan
omstandigheden of toeval
overlaten. Omwille van de
betaalbaarheid en de
organiseerbaarheid van de zorg is
er meer nodig. Het vraagt erom dat
partijen in beweging komen, de
beweging vormen. De
vrijblijvendheid voorbij.”

Prikkels

In het contourenplan zal het kabinet de prikkels en het toezicht bekijken. Verschillende partijen moeten hun rol pakken bij de domeinoverstijgende samenwerking en tastbare resultaten boeken.

“Denk aan prikkels van gemeenten om de instroom in de langdurige
zorg te verminderen en aan mogelijkheden om vanuit de langdurige
zorg te investeren in het sociale domein. Op deze en andere wijze gaan we na hoe wet- en regelgeving kan bijdragen aan een betere
organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.”

Het kabinet wil in samenspraak met betrokken partijen verkennen hoe de governance binnen het zorgstelsel “kan en moet worden versterkt” om de (toekomstige) zorgvraag in de regio in te kunnen vullen.

Doelgroep

Deze strategische workshop is bedoeld en geschikt voor

 • Bestuurders
 • Gemeenteraadsleden
 • & Leidinggevenden

“Prima training in een interactieve sessie”

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

De docenten

Paul van der Velden

Paul van der Velden

Maatschappelijk innovator

Er is een grote transitie gaande en ik vind het erg interessant hier onderdeel van uit te maken.
Op het gebied van samenleven, wonen, zorg, welzijn, participatie en circulaire economie liggen enorme uitdagingen.

Politiek en bestuurlijk vraagt dit om andere inzichten en afstemming. De participatie maatschappij krijgt meer vorm. Burgerinitiatieven en coöperaties leiden tot een andere manier van samenwerken.
De technologische ontwikkeling leidt ons naar een andere wereld. Hierdoor zullen er banen verdwijnen en weer andere banen ontstaan.

Vanuit een innovatief DNA ben ik optimistisch ingesteld en altijd op zoek naar groei en persoonlijke ontwikkeling.

Ik kijk ernaar uit om met u samen te
werken.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Chief Improvement Officer (CIO)

Robert Borkes is Chief Improvement Officer (C.I.O.) verbonden aan Publiekewaardecreatie.nl.

Hij heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement.

Zijn missie is leiderschap van informatie laten excelleren naar kennismanagement.

Met de achtergrond van diverse studies zoals bedrijfskunde, Informatiemanagement, ICT & Business Innovation is hij nu aan de Radboud universiteit verbonden en bezig met een promotieonderzoek naar organisatiekarakteristieken die verantwoordelijk zijn voor Publieke Waardecreatie.

De opgedane ervaring blijkt voor openbaar bestuurders een solide basis te vormen om succesvol informatie te kunnen omzetten naar kennis in een snel veranderende omgeving.

Data en locatie

Datum:

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland

Aantal deelnemers:

Maximaal 15 personen

Tijd:

Nader te bepalen

Locatie:

Landgoed Hotel & Restaurant

Groot Warnsborn

Bakenbergseweg 277

6816 VP,  Arnhem

15728

Aankomende data

Masterclass Leren transformeren binnen het sociaal domein

Juni 2024
MDWDVZZ
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2024
MDWDVZZ
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
Augustus 2024
MDWDVZZ
31
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Masterclass

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland
Deze Masterclass wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Inschrijving en Investering

Data

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland

Investering

Investering voor de Masterclass:
Nader te bepalen

Bedragen excl. 21 % BTW, accommodatie & verzorging.
Kan ook in eigen gemeentekantoor / stadhuis.

Inschrijven voor deze Masterclass kan via het aanmeldingsformulier.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met verdere details over deze Masterclass en een factuur, de factuur dient 2 dagen voor aanvang van Masterclass voldaan te zijn.

Onze webinars vinden plaats op online academy 

masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Masteringknowledge.com

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!