• PUBLIEKEWAARDECREATIE.NL

  Samenwerken aan een waardegedreven overheid

  WATERSCHAPPEN
  GEMEENTEN
  PROVINCIES

NIEUW!

Doe nu onze interactieve assessment voor de jeugdzorg


90%
Niet gerealiseerd beleid

ONGEVEER 90% VAN HET OP DIRECTIENIVEAU BEPAALD BELEID WORDT NIET EFFECTIEF OMGEZET NAAR HET UITVOERINGSNIVEAU VAN DE ORGANISATIE.

DAARMEE WORDT OP UITVOERINGSNIVEAU DUS MAAR TOT 10% VAN HET GEPLAND BELEID GEEFFECTUEERD.

(Kaplan, Norton)

Publieke waarde is (1) het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol, (2) tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving en (3) gereflecteerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering (Talbot 2006 , Moore 1995)

Samenwerken  aan publieke waardecreatie voor de overheid

Wij ondersteunen openbaar bestuurders bij het verhogen en vormgeven van de publieke waarde van overheidsorganisaties.

Publiekewaardecreatie is een kennis- en expertiseplatform waarin  samenwerken  aan publieke waardecreatie voor de overheid centraal staat.  

We ontwikkelen referentiearchitectuur waarmee openbaar bestuurders in samenwerking met ambtelijke uitvoeringsorganisaties publieke waarde concreet en meetbaar kunnen operationaliseren.

Nieuwe inzichten in de kwaliteit van publieke dienstverlening kunnen direct omgezet worden in  concrete actie: Publieke waarde verhogen.

Zo ontstaat er inzicht in een continu veranderproces. Dit is essentieel is om het vertrouwen in de relatie tussen burger en overheid te optimaliseren en te borgen.

En zo ontstaat een vraag- en oplossingsgerichte overheid die de kwaliteit van publieke dienstverlening en bedrijfsvoering continu verbetert.

En dat is een mooi uitzicht op een waardevolle overheid!

Publiekewaardecreatie.nl is:

 • waardegericht voor het openbaar bestuur
 • waardegedreven voor de overheidsorganisatie
 • waardevol voor de samenleving

Publieke waarde creëren is bouwen aan vertrouwen.

Oftewel:
Een overheidsorganisatie die resultaten behaalt ten behoeve van de samenleving
En het liefst gewaardeerd met minimaal een 8

Waarom publieke waardecreatie?

Publieke waarde creëren is noodzakelijk om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden.

Het staat voor het garanderen dat doelstellingen worden behaald en publieke diensten worden geleverd ten behoeve van de gemeenschap op een manier die wordt ervaren als:

 1. Legitiem, en
 2. Vertrouwen wekt bij het publiek

Om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden is het benoemen en rechtvaardigen van de publieke waarde welke door de organisatie worden behaald en worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken van essentieel belang.

(M. Moore, 1995)

Hoe publieke waarde creëren?

De overheid heeft een monopoliepositie op publieke dienstverlening die tot stand komt met de inzet van gemeenschapsgeld en overheidsorganisaties.

Daarom moet de burger erop kunnen vertrouwen dat de overheid onder alle omstandigheden presteert en publieke dienstverlening biedt die aansluit bij de huidige tijdsgeest van de samenleving en voorkeuren van de burger.

Het vereist een vorm van goed openbaar bestuur om voldoende bestuurskracht te ontwikkelen en daarmee publieke waarde te creëren. Zodat dit proces in goede banen wordt geleid en de publieke waarde gereflecteerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering zodat dit vertrouwen wekt bij de samenleving.

Het gaat hierbij dus om de manier waarop publieke waarde tot stand komt.

Wat te doen?

De wereld verandert in een razendsnel tempo en ook de overheid ontkomt er niet aan daarin mee te veranderen.

In deze sterk veranderende omstandigheden een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden betekent risico’s nemen en regie op risicobeheersing voeren.

Want veranderen betekent onzekerheid, en onzekerheid is een risico. Zeker als het om gemeenschapsgeld en de kwaliteit van publieke dienstverlening gaat.

Daarom is het zaak om vraaggestuurd- en oplossingsgericht samen te werken aan excellente publieke dienstverlening zonder verliesoogmerk.

Dit kan alleen door hetzelfde doel na te streven en dit te sturen op samenhang zodat een coherent geheel ontstaat tussen:

 1. Uitkomsten  (het vertrouwen van de burger in de overheid)
 2. Resultaten (een publiekewaarde gedreven overheid)
 3. Prestatie (een effectieve overheid)
 4. Een kostenbewuste (efficiënte) overheid

Publiekewaardecreatie.nl is
waardegericht voor het openbaar bestuur,
waardegedreven voor de overheidsorganisatie
& waardevol voor de samenleving

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!