• WAARDEGERICHT PUBLIEK LEIDERSCHAP

    Strategische workshop

Strategische workshop

Zicht op waardegericht publiek leiderschap

Introductie

Een nieuw uitzicht begint met inzicht

De ontwikkeling van waardegericht publiek leiderschap is voor gemeenten een stevige uitdaging. Sommige bestuurders zien het als een kans, anderen zien er als een berg tegenop.

Wij zien het als een expeditie die de hele gemeentelijke organisatie naar een hoger level kan tillen. Dat vraagt om intrinsiek leiderschap; om mensen die verantwoordelijkheid nemen als de situatie  daarom vraagt.

Concrete doelen kunnen bepalen, draagvlak weten te creëren en flexibel kunnen navigeren tussen de hobbels en kansen die zich onderweg aandienen.

Transformeren is spannend èn verrijkend. Hoe geef je invulling aan alle taken die de landelijke overheid bij de gemeente neerlegt? Wat doet dat met de organisatie en wat doet dat met uzelf? Daar is geen kant-en-klare oplossing voor.

asdasd

Het mooie van zo’n expeditie is dat je onderweg ervaringen opdoet en inzichten krijgt die de route naar vernieuwing helder maken. Waarbij de burger niet het einddoel is, maar het vertrekpunt. En medewerkers actief bijdragen aan het ontwikkelingsproces en daardoor zelf ook groeien.

Intrinsiek leiderschap is bij iedereen aanwezig en dient zich aan als een gids die richting geeft. In de workshop leert u die schakelmomenten herkennen.

Inhoud

Inhoud van deze workshop

Waardegericht publiek leiderschap gaat over het samenspel van waarde creëren en de verbindende rol die de publieke leider daarin vervult.

Daar is vertrouwen voor nodig. In de eerste plaats vertrouwen in uzelf om dit voor elkaar te krijgen, vertrouwen van de burger en van de interne organisatie met al haar spelers. In deze workshop nemen we u mee op een persoonlijke expeditie naar intrinsiek leiderschap op strategisch niveau.

Hoe krijg je inzicht, overzicht en uitzicht over het geheel? Wat is uw rol in het transitieproces en wat zijn deschakelmomenten om de  organisatie naar een next level te brengen?  

In de workshop gebruiken we de beklimming van een berg als metafoor. We starten in het basiskamp en brengen u in 5 stappen de route naar de top in beeld.

De Expeditie

Het basiskamp: Inzicht

Is uw basiskamp op orde om uw organisatie succesvol naar een hoger niveau te leiden?  Zijn uw mensen persoonlijk toegerust om in te spelen op wisselende omstandigheden? 

De weg naar boven is geen uitgestippelde route en kan net zo veranderlijk zijn als de samenleving.  Deze onvoorspelbare dynamiek vraagt veel van de burger, de overheidsorganisatie en haar medewerkers. Daarom begint waardegericht publiek leiderschap met een helder inzicht in de kwaliteit van de organisatie. Op die manier kun je haalbare doelen stellen.

Door de route gezamenlijk uit te stippelen krijgen mensen vertrouwen op weg te gaan naar het volgende punt op de berg.

Kamp 1: Overzicht

Een duidelijke ontwikkelpad geeft vertrouwen en biedt meer grip op het proces. Daardoor is  het makkelijker om de route aan te passen als de situatie daarom vraagt.

Het inzicht uit het basiskamp neemt u mee naar kamp 1. Een eerste uitzichtspunt dat overzicht biedt over de afgelegde weg en de route die voor u ligt.

Door burgers en medewerkers op ‘kruispunten’ een helder perspectief te bieden geeft vertrouwen in u als overheid. Dit perspectief schept voor burger en medewerker vertrouwen in een stabiel overheidsapparaat binnen een veranderende samenleving.

Kamp 2: Waarde creëeren

Met de organisatie uit het basiskamp en de ervaringen uit kamp 1 zou het mogelijk moeten zijn om op basis van benchmarking veilig kamp 2 te bereiken.

Hierdoor ontstaat nog meer overzicht in de actuele status van de expeditie. En wordt zichtbaar dat de overheidsorganisatie waarde creëert door bijvoorbeeld de toegankelijkheid van diensten te vergroten.

Dat geeft bij burgers en medewerkers het vertrouwen dat “we” op de goede weg zijn.

Kamp 3: Versnelling

Vanaf dit kamp is het mogelijk om met de ervaringen uit het vorige ‘leertraject’ een versnelling in het proces te creëren. Zodat op basis van operational excellence een veilige route naar de top kan worden voorbereid.

Een route die vanuit het basiskamp geregisseerd en gecoördineerd kan worden. Want naar mate de hoogte toeneemt zullen ook de risico’s en de behoefte aan regie toenemen.

Kamp 4: Stabiliteit

Als de kwaliteit van de organisatie, informatie, en dienstverlening op orde is kan bij gunstige omstandigheden vrij soepel kamp 4 worden bereikt mèt uitzicht op de top.

Dit kamp kan bij snel veranderende condities altijd worden bereikt en dient als terugval- en uitvalsbasis om in geval van nood zekerheid en stabiliteit te bieden. Vanaf hier is het nog maar een klein stuk naar de top!

De top: Uitzicht

Goed materiaal en een zeer goede voorbereiding is het halve werk, maar het halen van de top komt vooral ook aan op ‘karakter’.

Op de top van het transitieproces kun je van het uitzicht genieten. Zien wat er is bereikt, trots zijn op de prestaties die zijn geleverd en ervaringen delen over het ‘leertraject’ dat persoonlijk en collectief is beleefd. Met een mooi uitzicht op een nieuwe toekomst die voor u ligt.

Nu is het vooral zaak in alle euforie weer veilig af te dalen in de nieuwe wereld onder ons die nooit meer hetzelfde zal zijn.

Doelstelling en doelgroep

Doelstellingen

Door het volgen van deze strategische workshop krijgt u van ons de wegbewijzering mee die langs nieuwe inzichten, overzichten en uitzichten voert.

Een compacte en gedegen voorbereiding voor een succesvolle waardegerichte transformatie. De inzet daarbij is om uw innerlijke intrinsieke motivatie en bestuurlijk competenties te verbinden met uw eigen expeditie.

Met deze strategische workshop creëert u een goede basis om een waardevolle verbinding te ontwikkelen tussen burger, samenleving, en organisatie.

Doelgroep

Deze strategische workshop is bedoeld en geschikt voor politiek- en ambtelijk bestuurders zoals wethouders, burgemeesters, en gemeentesecretarissen.

Maar is zeer zeker ook geschikt voor afdelingsdirecteuren, beleidsadviseurs, controllers, en teamleiders.

“Prima training in een interactieve sessie”

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

“Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

De expeditieleider

Robert Borkes

Robert Borkes is Chief Improvement Officer (C.I.O.) verbonden aan Publiekewaardecreatie.nl.

Hij heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement. Zijn missie is leiderschap van informatie laten excelleren naar kennismanagement.

Met de achtergrond van diverse studies zoals bedrijfskunde, Informatiemanagement, ICT & Business Innovation, is hij nu verbonden aan de Radboud Universiteit en bezig met een promotieonderzoek naar organisatiekarakteristieken die verantwoordelijk zijn voor Publieke Waardecreatie.

De opgedane ervaring blijkt voor openbaar bestuurders een solide basis te vormen om succesvol informatie te kunnen omzetten naar kennis in een snel veranderende omgeving.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Chief Improvement Officer (CIO)

Data en locatie

Data:

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland

Tijd:

Nader te bepalen

(inclusief lunch en met afsluitende evaluatieborrel)

Locatie:

Landgoed Hotel & Restaurant Groot warnsborn

Bakenbergseweg 277

6816 VP,  Arnhem

Wanneer de huidige corona maatregelen nog van kracht zijn, dan zal deze training online plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.

15728

Aankomende Data

Strategische Workshop Waardegericht Publiek Leiderschap

Juni 2024
MDWDVZZ
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2024
MDWDVZZ
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
Augustus 2024
MDWDVZZ
31
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Strategische Workshop

Momenteel staat deze masterclass niet ingepland
Deze Strategische Workshop wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Kosten en inschrijven

Deze workshop neemt een halve dag en  wordt afgesloten met een samenvattende netwerk lunch.

Aantal deelnemers:

6 personen

Prijs:

Nader te bepalen

Wanneer de huidige corona maatregelen nog van kracht zijn, dan zal deze training online plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.

Inschrijven voor deze Masterclass kan via het aanmeldingsformulier.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met verdere details over deze Masterclass en een factuur, de factuur dient 2 dagen voor aanvang van Masterclass voldaan te zijn.

Onze webinars vinden plaats op online academy 

academy.masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Academy.Masteringknowledge.com

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!