• De Definitie
    van Publieke Waarde

De definitie van publieke waarde luidt als volgt:

Publieke waarde is (1) het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol,
(2) tot stand komt op een manier die legitiem is en vertrouwen wekt bij de samenleving
en (3) gereflecteerd wordt in de dagelijkse bedrijfsvoering.

(Talbot 2006 , Moore 1995)

Publieke waarde wordt uitgedrukt in termen van:

  • Economisch (meer en betere dienstverlening)
  • Politiek (effectief beleid)
  • Strategisch (een responsieve overheid)
  • Sociaal (betere sociale uitkomsten)
  • Maatschappelijk (een meer effectieve publieke sector)
  • Goed rentmeesterschap

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!