• Excellente publieke organisaties

    Effectief sturen op publieke waarde

Definitie “Excellente publieke organisaties”

“Excellente publieke organisaties (EPO) zijn organisaties die een hoge mate van vertrouwen genieten bij de burger doordat zij conform goed openbaar bestuur werken aan het creëren van  hoge publieke waarde door zichzelf continu effectief en efficiënt aan te passen aan de veranderende omstandigheden, eisen, en wensen van de samenleving.

Waardoor de gemeenschap middels excellente publieke dienstverlening kan vertrouwen op een overheid die onder alle omstandigheden presteert.

Dit wordt bereikt door een duidelijke significante missie en doelen die bestaat uit duurzame, samenhangende mandaten en beleid geconstrueerd door middel van politiek overleg en akkoord met alle belanghebbenden.

Ze hebben een sterk gevoel van integriteit en interne verantwoordelijkheid, en voldoen aan eisen voor externe verantwoording.

Daarom vervult prestatiemeting een centrale rol bij het waardecreërende proces van de overheidsorganisatie zodat het strategisch management wordt gefaciliteerd bij het leerproces van de organisatie om continu prestaties effectief te verbeteren”.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!