• De publieke waarde
    van goed openbaar bestuur

    EEN WEBINAR VOOR BELEIDSBEPALERS

De publieke waarde van goed openbaar bestuur

In dit introductie webinar leert u kernwaarden van goed openbaar bestuur te vertalen naar publieke waarde.

Vertrouwen heeft een waarde, te weten; publieke waarde.

Want publieke waarde laat zich uitbetalen in vertrouwen en vertrouwen komt tot stand door goed openbaar bestuur. Maar hoe vertaalt u nu de kernwaarden van goed openbaar bestuur naar publieke waarde?

Onze webinars vinden plaats op online academy 

academy.masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Academy.Masteringknowledge.com

Heeft uw organisatie
een visie op publieke waarde?

Voorkennis: Niet noodzakelijk
Tijdsbesteding:2 uur
Certificaat:Ja
Prijs: Nader te bepalen
Datum: Nader te bepalen
Tijdstip: Nader te bepalen
Platform:Zoom

Doelstelling

U leert het belang en toegevoegde waarde van goed openbaar bestuur te (her-)kennen, te benoemen en toe te passen. Waardoor uw eigen publieke waarde verhoogt.

Doelgroep

Dit webinar raden wij aan voor gemeente secretarissen, wethouders, afdelingsdirecteuren, beleidsbepalers en toezichthouders.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!