• Ontwikkelroute

    Groeien naar excellente presterende organisatie

Overheidsorganisaties die publieke waarde creëren zijn excellent presterende organisaties (EPO), en dienen zich dan ook zo te organiseren. Om elke EPO bouwsteen verder te ontwikkelen en te implementeren heeft Publiekewaardecreatie.nl een wetenschappelijk groeipad ontwikkeld. 

De EPO ontwikkelroute

0. De EPO Nulmeting

Allereerst is het belangrijk om middels een kort en pragmatisch assessment de IST-positie te bepalen. Deze dient als vast uitgangspunt voor de te volgen ontwikkelroute. Zodat u op een eenvoudige, snelle en betrouwbare manier kunt werken aan de excellent presterende organisatie om aantoonbaar publieke waarde te creëren.

1. Ligt de EPO bouwsteen op zijn plek?

Is de bouwsteen voldoende expliciet gemaakt en uitgewerkt zodat deze gebruikt kan worden in de dagelijkse bedrijfsvoering en hierop gestuurd kan worden?

2. Wordt de EPO bouwsteen gebruikt?

Wordt er inderdaad gestuurd op de parameters van deze bouwsteen en hoe verhoudt deze bouwsteen zich met andere bouwstenen?

3. Wordt de EPO bouwsteen effectief gebruikt?

Hoe wordt deze bouwsteen gebruikt om effectief om te sturen en een zeer hoge kwaliteit van publieke dienstverlening te realiseren zodat publieke waarde te creëren?