• Publieke Waarde Bepalen

    De bestaande kennispositie in kaart brengen

Wat is uw actuele kennispositie van waaruit u beslissingen neemt om uw visie op publieke waarde te operationaliseren en om te zetten naar resultaten?

STAP 1:  PUBLIEKE WAARDE BEPALEN

Op basis van beschikbare strategische en operationele documentatie wordt de bestaande kennispositie in kaart gebracht.

En wordt op basis van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en strategie bepaald welke publieke waarde uw organisatie nastreeft en of deze in lijn ligt met de het bestaansrecht en de taakstelling van de organisatie.

Dit is een real-time geautomatiseerd proces dat u veel tijd bespaart en veel nieuwe maar vooral verbluffende inzichten zal opleveren.

95%
NIET GEREALISEERD BELEID

KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

KnowledgeTrack ™ wordt ingezet om samenhang van impliciete beleidsdoelen uit strategische documenten te vinden en deze expliciet te maken.
De expliciet gemaakte beleidsdoelen kunnen vervolgens getoetst worden op kruisverbanden met doelstellingen uit operationele documentatie zoals teamplannen, procesbeschrijvingen, rapportages, etc. Op deze manier kan de verkregen informatie vertaalt worden naar kennis t.b.v. effectieve besluitvorming en sturing om uw doelen te bereiken.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!