Publiekewaardecreatie.nl is in 2017 in samenwerking met de Radboud universiteit te Nijmegen een wetenschappelijk onderzoek begonnen naar coherent sturen op publieke waarde. 

Wetenschappelijk onderzoek is de studie van een bepaalde kwestie volgens conventies zoals deze binnen de wetenschap gelden. Deze conventies zijn sociaal, methodisch en ethisch van aard. Voorbeelden zijn: zorgvuldigheid, systematiek en verifieerbaarheid. Doel van wetenschappelijk onderzoek kan zijn om bepaalde feiten of principes te ontdekken of te grondvesten. Doel kan ook zijn het toepassen van kennis voor praktische doeleinden. Binnen wetenschappelijk onderzoek worden verschillende methoden gebruikt, uiteenlopend van literatuurstudie tot het verrichten van observaties, doen van een experiment of het houden van een enquête.