• Publieke Waardekaart Ontwikkelen

    Bepalen hoe de organisatie effectiever kan worden aangestuurd

Een overzichtelijke publieke waarde kaart met de toegevoegde waarde per bedrijfsfunctie leidt tot inzicht in het functioneren van de organisatie

STAP 2: PUBLIEKE WAARDEKAART ONTWIKKELEN

Op deze kenniskaart wordt de actuele publieke waarde uit stap 1 per bedrijfsfunctie weergegeven en de samenhang aangebracht met informatie uit uw bedrijfsprocessen.

Als de informatie uit diverse bedrijfsfuncties wordt gebundeld ontstaat een kennisatlas waar de gehele organisatie baat bij heeft.

Nu de kennispositie is vastgelegd op de kenniskaart kan aan de hand van strategische-, proces- en operationele informatiestromen worden bepaald hoe de organisatie effectiever kan worden aangestuurd en hoe de kennisbehoefte daarop kan worden aangepast.

Zodat de kennispositie steeds verbeterd en optimaal blijft, zodat u sneller, beter en goedkoper kunt beslissen zodat u de publieke waarde van uw organisatie kunt waarborgen.

KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

KnowledgeTrack ™ wordt ingezet om samenhang van impliciete beleidsdoelen uit strategische documenten te vinden en deze expliciet te maken.
De expliciet gemaakte beleidsdoelen kunnen vervolgens getoetst worden op kruisverbanden met doelstellingen uit operationele documentatie zoals teamplannen, procesbeschrijvingen, rapportages, etc. Op deze manier kan de verkregen informatie vertaalt worden naar kennis t.b.v. effectieve besluitvorming en sturing om uw doelen te bereiken.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!