• Van datadoolhof naar datadelta
    voor waterschappen

    WEBINAR DATAGEDREVEN KLIMAATADAPTATIE

Van datadoolhof naar datadelta

Voor waterschappen

Datagedreven klimaatadaptatie

‘Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland’ is de titel van het Deltaprogramma 2021.

Om met uw organisatie koersvast te sturen is het noodzakelijk om samenhang aan te brengen tussen de deltaplannen waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie 2018.

Maar hoe sluit dit aan op uw bedrijfsvoering en informatievoorziening? Is de kwaliteit van uw gegevens wel op orde, hoe gaat u samenhang aanbrengen, en op basis van welke informatie vindt uw besluitvorming plaats?

Onze webinars vinden plaats op online academy 

academy.masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Academy.Masteringknowledge.com

Op basis van welke informatie
vindt uw besluitvorming plaats?

Voorkennis: Niet noodzakelijk
Tijdsbesteding:2 uur
Certificaat:Ja
Prijs: Nader te bepalen
Datum: Nader te bepalen
Tijdstip: Nader te bepalen
Platform:Zoom

Doelstelling

U leert samenhang aanbrengen binnen de verschillende programma’s en deze te laten aansluiten op uw informatievoorziening en de kwaliteit van gegevens.

Doelgroep

Dit webinar is geschikt voor informatiemanagers, architecten, ICT-managers, lijnmanagers en programmamanagers.

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!