• Waterschappen

    De publieke waarde van doelmatig waterbeheer,
    voor schoon, voldoende, en veilig water!

De publieke waarde van waterschappen

Waterschappen hebben net zoals andere (semi-) overheidsorganisaties een publieke taakstelling.

De toegevoegde waarde die waterschappen met hun kerntaken creëren is het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen zodat de samenleving:

  1. droge voeten houdt
  2. over schoon 
  3. en voldoende drinkwater kan beschikken. 
Dit is de output die gerealiseerd wordt door de primaire processen van een waterschap. Deze output leidt tot maatschappelijke uitkomsten zoals veiligheid, bewoonbaarheid, volksgezondheid en bedrijvigheid.

Ze vertegenwoordigen  hiermee een publieke waarde die invloed heeft op de mate van bestaansrecht van de organisatie.

De manier waarop deze publieke waarde tot stand komt is van groot belang. 

Daarom gaat het realiseren van publieke waarde vooral over de kwaliteit van het openbaar bestuur van de waterschappen. Daarom hebben ze collectief besloten om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten, waarbij de focus ligt op minder bestuurlijke drukte en heldere verantwoordelijkheden, als ook slim en kostenefficiënt samenwerken een centrale rol vervullen.

MEER WETEN OVER PUBLIEKE WAARDECREATIE VOOR WATERSCHAPPEN?

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

CEO Publiekewaardecreatie.nl

Neem contact op

met Robert Borkes

E-mail: 
mail@publiekewaardecreatie.nl

Telefoon:
+31 (0)6 22450191

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!