• Publieke waarde meten

    Meten van prestaties binnen de publieke sector

Publieke Waarde Meten

De rechtvaardiging voor het meten van prestaties binnen de publieke sector zijn (Osborne en Gaebler, 1995):

  • Als je de resultaten niet meet, dan kan je niet zeggen over het succes of falen daarvan
  • Als je succes niet kunt waarnemen, dan kan je succes ook niet belonen
  • Als je succes niet kunt belonen, dan ben je waarschijnlijk falen aan het belonen
  • Als je succes niet kunt waarnemen, dan kan je er niet van leren
  • Als je falen niet herkent, kunt je het ook niet corrigeren
  • Als je resultaten kunt aantonen, dan kun je de steun van het publiek winnen.
  • Wat wordt gemeten wordt gedaan.