• Samensturen
  in Verandertrajecten

  ‘Eigenaarschap creëren door een gezamenlijke visie en taal’

  3-daagse Expertclass

3-daagse Expertclass

Samensturen in verandertrajecten

Introductie

Succesvol veranderen

Van overheidsorganisaties wordt de komende jaren steeds meer grote en ingrijpende veranderingen verwacht.

Om succesvol te kunnen veranderen, moeten organisaties leren onzekerheid te verdragen. Want onzekerheid zorgt voor weerstand.

In deze zogenaamde “liminale fase” is duidelijk dat al het oude niet meer werkt, maar we hebben het nieuwe nog niet (volledig) omarmd.

Liminale fase

In deze fase is het van belang dat medewerkers individueel en collectief kunnen bevatten wat de verandering inhoudt en waarom deze nodig is.

Gezamelijke visie omarmen

Om dat proces te ondersteunen is een gezamenlijke visie op “wat te bereiken?” van doorslaggevend belang.

Maar begrijpt iedereen deze visie en wordt die organisatie breed ondersteund?

Pas als mensen daadwerkelijk begrijpen wat het grotere gezamenlijke doel is en zich daarmee verbonden weten, ontstaat er ruimte om houding en gedrag aan te passen, om zodoende het gewenste resultaat te bereiken.

Inhoud & Doelgroep

Inhoud

Wat we binnen overheidsorganisaties vaak tegenkomen is dat veranderingen worden geïmplementeerd zonder dat er nadrukkelijk betekenis aan wordt gegeven.
Medewerkers kunnen daardoor geen contact maken met het gezamenlijk doel, waardoor deze lastig is vorm te geven omdat dit op weerstand stuit. Wat we ook regelmatig zien, zijn overheidsorganisatie die juist op heel veel fronten en domeinen tegelijk aan het veranderen zijn.

Indien er geen verbinding wordt gemaakt met de gezamenlijke missie en taal, en er op die manier betekenis wordt gegeven aan de verandering, raken medewerkers het overzicht kwijt en zullen niet langer geneigd zijn hun houding of gedrag aan te passen. Het kan immers zo maar weer veranderen? En waarom doen we dit eigenlijk?

Wellicht bent u er als kwartiermaker, verandermanager, leidinggevende of bestuurder ook al tegenaan gelopen:

De medewerkers tonen weerstand tegen de verandering, omdat ze niet geloven dat veranderen van hun houding of gedrag het gewenste resultaat zal opleveren. Misschien willen ze niet van u aannemen waarom de verandering nodig is.

Heeft u uw organisatie herkend in de beschrijving die we hierboven gaven?

Dan heeft u in uw pogingen om te komen tot daadwerkelijke verandering in uw overheidsorganisatie zeker iets te winnen bij deze expertclass!

Doelgroep

Deze expertclass is bedoeld voor:

  • Gedreven kwartiermakers
  • Verandermanagers
  • Leidinggevenden
  • Bestuurders
  • Aanjagers
  • Missionairs
  • & Teamleiders

Die een duidelijke visie op duurzaam veranderen hebben en dit op een hoger plan willen trekken maar in de praktijk vastlopen bij gezamenlijke doelen, persoonlijke belangen en structuren.
Of gewoon een stuk innovatieve ondersteuning kunnen gebruiken.

Leeruitkomsten & Leerdoelen

Leeruitkomsten

Na het volgen van deze interactieve expertclass kunt u binnen uw eigen overheidsorganisatie leidinggeven aan verandertrajecten naar meer samensturing.

Deze expertclass is voor iedere deelnemer optimaal maatwerk! De leeruitkomsten en –doelen worden middels action learning vormgegeven. Elke deelnemer brengt een eigen praktijkcase in zodat herkenning optreedt, we van elkaar kunnen leren, en de theorie zo optimaal mogelijk in de eigen praktijk kunnen toepassen. Tijdens deze Expertclass koppelen we wetenschap aan de praktijk waardoor we op basis van evidence based management succesvol leren veranderen.

Leerdoelen

 • U leert uw visie op veranderen scherp te stellen en deze te agenderen.
 • U leert wat u kunt doen om in dialoog met de medewerkers een gezamenlijke taal en missie vast te stellen.
 • U leert hoe u uw missie en veranderdoelen kunt vertalen naar concrete begrippen, waar de medewerkers op de werkvloer gelijk aansluiting bij vinden.
 • U leert hoe u de gezamenlijke taal en missie verankerd in uw bedrijfsprocessen.
 • U leert door middel van de nieuwste wetenschappelijke inzichten waarom en hoe de gezamenlijke taal en missie uw topprioriteit zou moeten worden.
 • U leert te anticiperen op weerstanden in de organisatie tegen de beoogde verandering en randvoorwaarden creëren om de verandering tot een succes te maken.
 • U leert meer zicht te krijgen op cultuuraspecten die de verandering in de weg staan.

Programma

DAG 1:

De kracht van één gezamenlijke visie en taal

Deze eerste dag gaan we uw persoonlijke case analyseren op randvoorwaarden die van primair belang zijn om leidinggeven aan samensturing tot een succes te maken.

Daarbij gaan we uw visie op veranderen concretiseren en gaan we onder anderen in op de volgende onderwerpen:

 • Zin geven aan verandering
 • Richting geven aan de vormgeving
 • Grip op houding en gedrag
 • Begrijp de politiek van draagvlak
 • Informatie vertalen naar kennis
 • Wat is Samensturing?
 • Op welke maatschappelijke vraagstukken biedt Samensturing een antwoord?

Het resultaat van deze dag is dat u aan de hand van een aantal wetenschappelijke kaders uw eigen praktijkcase kunt toetsen op de randvoorwaarden voor succes. Zodat u uw eigen praktijkcase kunt perfectioneren.

DAG 2:

Sturen op gezamenlijk belang

Om de uitkomsten van de eerste dag praktisch vorm te geven gaan we deze dag verder in uw praktijksituatie. Op welke aandachtsgebieden kunt actie ondernemen en voor welke succesfacturen dient u focus te houden.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Leiding geven aan samensturing
 • De waarden van veranderen
 • Van standpunt naar belang, een dialoog die ertoe doet
 • Individuele belangen erkennen en toetsen aan het collectief belang
 • Sturen op het “wat”, ruimte geven aan de “hoe”

Het eindresultaat van deze dag is dat u praktisch toepasbare handvatten heeft die u direct kunt toepassen om uw praktijkcase tot een succes te maken.

DAG 3:

Casusdag

De derde dag is een terugkomdag. U heeft nu de theorie en praktijk kunnen toepassen, maar loopt vast nog tegen zaken aan en heeft vast nieuwe vragen.

Deze dag gaan we in op de toegepaste methodieken en de vraagstukken waarmee u nog worstelt, zodat we samen met u het maximale rendement uit deze Expertclass halen.

“Prima training in een interactieve sessie”

“De training was leerzaam met veel theorie, goede anekdotes en veel interactie”

“Voldoende basiskennis opgedaan voor mijn rol”

“Waardevol en Inspirerend”

“Vlot, interactief en prikkelende aanzet tot nadenken in de praktijk van informatiemanagement”

“Leerzame training met een verfrissende ‘niet ICT’ insteek van informatiemanagement

De docenten

Rianca Evers – den Ouden

Rianca Evers – den Ouden

Organisatieadviseur

Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe.

Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties.

Vanuit een inspirerende visie en altijd verbonden met de mensen om wie het gaat, brengt zij deze duurzame en universele veranderprincipes met passie in de praktijk waar ze ook komt.

Vanuit het kenniscentrum Saminc B.V. faciliteert zij met haar practitioners, masters en kennispartners leer- en verandertrajecten rondom Samensturing als Organisatieprincipe.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Ing. Robert Borkes MiM. MBI.

Chief Improvement Officer (C.I.O.)

Robert Borkes is Chief Improvement Officer (C.I.O.) verbonden aan Publiekewaardecreatie.nl.

Hij heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement.

Zijn missie is leiderschap van informatie laten excelleren naar kennismanagement.

Met de achtergrond van diverse studies zoals bedrijfskunde, Informatiemanagement, ICT & Business Innovation is hij nu aan de Radboud universiteit verbonden en bezig met een promotieonderzoek naar organisatiekarakteristieken die verantwoordelijk zijn voor Publieke Waardecreatie.

De opgedane ervaring blijkt voor openbaar bestuurders een solide basis te vormen om succesvol informatie te kunnen omzetten naar kennis in een snel veranderende omgeving.

Waarom wij samenwerken rondom dit thema:

Onze gezamenlijke missie is het samenwerken aan een waardevolle overheid die publieke waarde creëert voor haar inwoners.

Wij hopen aanjagers in overheidsorganisaties met deze expertclass te ondersteunen met een unieke combinatie van kennis en tools uit wetenschap en praktijk.

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens deze 3-daagse Expertclass om u te begeleiden en coachen, naar mooie en praktisch toepasbare inzichten, zodat ze een constructieve, plezierige, praktische, interactieve en vooral leerzame bijdrage kunnen leveren.

Data en locatie

Data:

Op aanvraag & in overleg

Aantal deelnemers:

12 personen

Tijd:

Nader te bepalen

(inclusief lunch en met afsluitende evaluatieborrel)

Locatie:

Deze Masterclass kan in overleg op uw eigen locatie gegeven worden.

Locatie: 

Landgoed Hotel & Restaurant Groot warnsborn

Bakenbergseweg 277,

6816 VP,  Arnhem

Locatie: 

Hogeschool Novi

Zonnebaan 9,

3542 EA,  Utrecht

Locatie: 

Hotel Van Der Valk

Aalsterweg 322,

5644RL,  Eindhoven

15728

Aankomende Data

Expertclass Samensturen in Verandertrajecten

Juli 2024
MDWDVZZ
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
Augustus 2024
MDWDVZZ
31
1
2
3
4
32
5
6
7
8
9
10
11
33
12
13
14
15
16
17
18
34
19
20
21
22
23
24
25
35
26
27
28
29
30
31
September 2024
MDWDVZZ
35
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
Beschikbaar
Volgeboekt

Eerstvolgende Expertclass

Er staat momenteel geen Expertclass
Samensturen in Verandertrajecten ingepland.
Deze Expertclass wordt ook op
aanvraag en Incompany gegeven

Kosten en meer informatie

Prijs:

Nader te bepalen

Inclusief:

Deze Expertclass is een all-inclusief arrangement met:

 • Literatuur
 • 3x Lunch, koffie, thee en fris
 • 1 gezamenlijk diner (1e dag)
 • 1 overnachting (1e nacht)

Meer informatie over deze 3-daagse Expertclass of een aanvraag voor een Incompany training  kan aangevraagd worden via het contactformulier.

Onze webinars vinden plaats op online academy 

academy.masteringknowledge.com

Voor meer informatie over onze kennismanagement webinars bezoekt u:

Academy.Masteringknowledge.com

Ja, ik wil graag nieuwsupdates van publiekewaardecreatie.nl ontvangen!