Doelgericht beleid verhoogt publieke waarde

Voor mijn onderzoek naar publieke waarde en goed openbaar bestuur onderzoek ik veel collegeakkoorden en beleidsplannen van gemeenten op doelgerichtheid en doelmatigheid. Ik bekijk dan of verkiezingsbeloften door bestuurders worden waargemaakt. Slagen zij erin deze te operationaliseren? 

Het valt me op dat er te weinig samenhang zit in hun strategische- en operationele documenten. In deze documenten worden vaak andere benamingen gebruikt, zodat de samenhang niet te doorzien is. Het verband tussen strategische doelen en operationele doelstellingen is dan ver te zoeken. 

In een strategisch plan staan bijvoorbeeld de woorden ‘regisseren’ en ‘stimuleren’. Deze komen in  het collegeakkoord terug als ‘besturen’ en ‘bevorderen’.  Hierdoor zijn het dus geen strategische doelen. De woorden zijn daardoor ook niet vertaald naar operationele doelstellingen in onder andere de kadernota.

Daar zit voor gemeenten enorm veel verbeterpotentieel in. Want hoe kunt u sturen op doelen en operationele doelstellingen wanneer die diffuus zijn en niet met elkaar in lijn liggen? 

Met heldere doelen bereikt u meer resultaat!

Binnen publiekewaardecreatie.nl gebruiken we KnowledgeTrack™ om de samenhang van documenten te onderzoeken en de (ontbrekende) verbanden tussen strategische doelen en operationele doelstellingen aan te tonen.

 

 


KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

 

 


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *