Publieke waarde van Waterschappen in vijf stappen

Grote wateropgaven en doelmatige uitvoering, voor schoon, voldoende, en veilig water.

De bedoeling van overheidsorganisaties is het effectief realiseren van doelen om zo publieke waarde te creëren. Bij waterschappen bestaan deze doelen uit het zorgdragen voor:

  • Schoon water
  • Voldoende water
  • Waterveiligheid

zodat inwoners van Nederland over voldoende schoon drinkwater beschikken en droge voeten behouden.  Door huidige klimaat- en maatschappelijke veranderingen blijft het waarmaken van deze opgaven een uitdaging.

 

Publieke waarde realiseren voor waterschappen

1. Ontwikkel een integrale visie op publieke waarde;

Bijvoorbeeld: ‘Ons waterschap innoveert en investeert in technieken ten behoeve van  de samenleving,  om ook in tijden van klimaatverandering garant te blijven staan voor schoon, voldoende drinkwater en droge voeten.’

 

2. Maak strategische doelen en operationele doelstellingen expliciet;

  • Doel; Schoon drinkwater dat aan de wettelijke normen en kaders voldoet.
  • Doelstelling; Waterzuivering die voldoet aan de normen van de waterwet.

 

3. Breng strategische doelen en operationele doelstellingen met elkaar in lijn en gebruik hierbij dezelfde taal;

Gebruikt u bijvoorbeeld integraal het woord; afvalwaterzuivering, waterzuivering of waterketen? Bedoelt iedereen daar wel hetzelfde mee? Met andere woorden; werk met eenduidige benamingen zodat u integraal dezelfde taal spreekt.

 

4. Creëer samenhang door bedrijfsfuncties en processen in kaart te brengen; 

Beschikt uw organisatie over een consistent overzicht van de organisatie? Maak overzicht van bedrijfsfuncties en processen, zodat samenhang ontstaat. Dit zorgt voor een integraal beeld hoe de organisatie functioneert. Bijvoorbeeld:

  • Bedrijfsfunctie: “waterzuivering”.
  • Proces: “beheren waterketen”.

 

5. Breng uw strategische-, procesmatige- en operationele informatiestromen in kaart zodat u kunt sturen

Bepaal de indicatoren om op elk niveau te kunnen sturen, zoals bijvoorbeeld:

  • Strategischhet percentage schoon drinkwater en de verstoringen daarop.
  • Proces; onderbrekingen van het zuiveringsproces.
  • Operationeel; de activiteiten die  binnen het proces goed of fout gaan.

Aan de hand van deze indicatoren wordt duidelijk of er geïnnoveerd of geïnvesteerd moet worden om ten behoeve van de samenleving schoon drinkwater te kunnen blijven leveren in tijden klimaatverandering, zoals beschreven in de visie.

 

Meer weten over sturen op publieke waarde voor waterschappen?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 24 september!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur via Zoom.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar

op donderdag 24 september van 10:00 tot 11:00 uur

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.