(Geo)Datakwaliteit voor data gestuurd werken

Is het eigenlijk niet vreemd, dat veel overheidsorganisaties iedere vier jaar, veel tijd, energie en geld
stoppen in het maken van plannen rondom de wateropgaaf, het sociaal domein, de
omgevingsontwikkeling en diverse andere maatschappelijke thema’s?

Deze normen worden vastgelegd in beleid- en uitvoeringsplannen en worden voor de looptijd
aangehouden. In een zeer snel veranderende wereld, met diverse grote maatschappelijke
uitdagingen zoals Covid, de Energietransitie, PAS, PFAS Ruimte voor Rivieren, dijkversterking, vraagt
dit om een heel andere sturing, direct en gestuurd op de actuele situatie.

Veel organisaties hebben zich daarom ten doel gesteld dat ze data gedreven willen werken. Maar
wat is dat eigenlijk? Uiteraard is het makkelijk te vertalen naar een organisatie die haar data perfect
op orde heeft en van daaruit diverse processen kan sturen op het gebruik van deze data. Dit lijkt erg
logisch en ook nuttig. Hoe prettig is het om bijvoorbeeld op basis van voorspelbare weergegevens in
combinatie met sensor data de water toe- en afvoer in te kunnen regelen!

Data gestuurd wordt vaak gezien als ‘wat willen we weten’, maar dat zou juist moeten zijn: Wat
willen we bereiken! Indien het doel helder is dan kan er worden bepaald welke data daarvoor nodig
is en tot welke informatie dat moet leiden waaruit acties worden ondernomen.

Maar is dit wel echt zo? Data alleen maakt nog geen informatie. Daarbij, wat kunnen we eigenlijk
zeggen van de kwaliteit van de data is in onze organisatie? Data gedreven werken omvat een hele
verschuiving in denken en doen!

Om deze verschuiving te realiseren zullen we ons gedrag moeten veranderen. Data is niet een
resultante van een enkel proces waarvan je op het eind moet afvragen wat iemand anders er mee
moet. Nee, data is onderdeel of eigenlijk een asset zelf. Dat betekent over de schutting kijken (of ze
liever afbreken) zodat de hele buurt weet wat er beschikbaar is en hoe je er mee om kan gaan. Dat
vergt samenwerken in plaats van eigen belang en dus verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel
van de dataproductie die uit je activiteiten voort komen en die delen met de rest van de hele
organisatie.

We hebben in Nederland zeer veel (geo)data beschikbaar

Hoe gaan we deze data toepassen zodat we onze processen kunnen voeden vanuit de data. En deze data kunnen benutten op een slimme manier? Hiertoe zijn een zevental architectuurprincipes van belang

  1. Verbinding (samenwerking, standaarden)
  2. Relevantie (wettelijk, bestuurlijk, klantvraag)
  3. Betrouwbaarheid (kwaliteit)
  4. Transparantie (open by design)
  5. Flexibiliteit (snel, maar gedegen, met resultaat)
  6. Gebruiksvriendelijkheid (vindbaarheid)
  7. Efficiëntie (standaard boven maatwerk, kosten)

In het toepassen van data in processen, is de kwaliteit van data een uitermate belangrijk aspect.
Maar wat is nu datakwaliteit? Volg ons blog, de komende weken, daar komen we terug op
datakwaliteit, DAMA en de bovenstaande architectuurprincipes behorend bij datakwaliteit en data
gestuurd werken.


Meer weten over (Geo)Datakwaliteit voor data gestuurd werken?

Schrijf je in voor het gratis webinar op 10 februari

In dit kosteloze introductie webinar Datakwaliteit van GEO-informatie voor waterschappen’ krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Hoe krijgt u binnen uw waterschap de kwaliteit van GEO-data op orde en hoe houdt u daar grip op? Hoe borgt u de kwaliteit van GEO-informatie aan b.v. de DSO-kwaliteitscriteria? En hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van data die i.v.m. wetgeving moet aanleveren van voldoende kwaliteit is?

Maarten van der Hoek (Directeur Nieuwland GEO) en Robert Borkes (Enterprise Architect WiLMA) nemen u mee in dit vraagstuk. Zij laten u letterlijk kennis maken met kwaliteit van GEO-informatie.


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *