Eerst beleid, dan datakwaliteit

Ook waterschappen zijn steeds meer afhankelijk van de kwaliteit van data.

Dat lijkt heel logisch maar toch is er nog relatief weinig bewustwording over de relevantie van dit onderwerp. Waterschappen wisselen steeds meer informatie uit. En afnemers stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan de aangeleverde data. Maar hoe zit het vandaag de dag nou echt met die kwaliteit? Wie is eigenaar van de gegevensset? En wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan? En welke beleidsrichtlijnen geven richting aan onderwerp datakwaliteit?

Op het eerste gezicht hele makkelijke vragen welke al snel onder de categorie “inkoppers” worden geschaard. Toch blijkt in de praktijk maar al te vaak dat kwaliteitscriteria en gegevenseigenaren van kernregistraties niet duidelijk zijn.

En dat is op merkelijk omdat het belang van goede data steeds belangrijker wordt. Zeker als beheerregisters  en kernregistraties worden verrijkt met geo-data. Slechte data is de grondstof voor onbetrouwbare informatie en een ingrediënt voor ondeugdelijke besluitvorming en verslaglegging. Want goede beslissingen die worden genomen op basis van slechte data zijn gewoon slechte beslissingen alleen daar komt u pas later achter.

Als uw organisatie de ambitie heeft om een datagedreven organisatie te worden,

dan is dat een strategische beslissing.

En is het zaak om dit bestuurlijk op die manier vorm te geven. Het is belangrijk dat u er als bestuurder voor zorgt dat er duidelijke strategische doelen en operationele doelstellingen komen die ondersteund worden met duidelijk beleid. Datakwaliteit dient uiteraard strategisch belegd te zijn en integraal terug te komen op de strategische agenda van het bestuur. Vervolgens is het niet meer ingewikkeld om dit organisatorisch in te richten en te sturen op datakwaliteit.

 


Meer weten over geo-informatie bij waterschappen?

Schrijf je in voor het gratis webinar op 10 februari

In dit kosteloze introductie webinar Datakwaliteit van GEO-informatie voor waterschappen’ krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Hoe krijgt u binnen uw waterschap de kwaliteit van GEO-data op orde en hoe houdt u daar grip op? Hoe borgt u de kwaliteit van GEO-informatie aan b.v. de DSO-kwaliteitscriteria? En hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van data die i.v.m. wetgeving moet aanleveren van voldoende kwaliteit is?

Maarten van der Hoek (Directeur Nieuwland GEO) en Robert Borkes (Enterprise Architect WiLMA) nemen u mee in dit vraagstuk. Zij laten u letterlijk kennis maken met kwaliteit van GEO-informatie.


 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *