Effectiviteit begint met een duidelijk doel

Een organisatie is een collectief van professionals dat samenwerkt aan hetzelfde doel. Door het toevoegen van waarde aan haar omgeving, levert die organisatie prestaties. Zo’n prestatie komt tot stand door realisatie van een afgesproken doel. 

Een topprestatie wordt pas geleverd wanneer het doel effectief en efficiënt door een organisatie behaald wordt. Een excellente organisatie is dus een collectief van professionals dat effectief en efficiënt samenwerkt aan hetzelfde doel. 

Het is dan ook geen toeval dat effectiviteit één van de tien kenmerken is uit ’de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur’. Een gedragscode waar bijvoorbeeld de waterschappen zich aan gecommitteerd hebben.  

Wanneer je prestaties levert door afgesproken doelen te behalen komt dat ten goede aan het vertrouwen. Dat vertrouwen is weer goed voor de publieke waarde van een organisatie. Maar vaak blijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Voorbeeld

‘Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland’ staat geschreven in het bestuursakkoord klimaatadaptatie, dat getekend is door het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Koersvast impliceert hier dat er een doel is om koers op te houden. 

De strategische doelstelling van het bestuursakkoord water is “een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land”. 

Maar wat is nu de de betekenis van deze twee woorden?  Beide termen zijn voor bestuurders impliciet, zodat de strekking op verschillende manieren is te interpreteren.  

De termen vinden we terug in het Deltaprogramma 2020 van het rijk;

‘Het doel van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland in 2050. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen handelen daarom vanaf 2020 klimaatbestendig en waterrobuust.’

Zo is effectief sturen onmogelijk, er wordt geschoten op een onduidelijk doel, koersvast kan dat niet  genoemd worden. Hoe neem je zo de beslissing die bijdraagt aan het eigenlijke doel?

In hetzelfde Deltaprogramma vinden we ook de volgende opmerking terug;

 ’Ook wordt verkend of de termen klimaatbestendig en waterrobuust concreter in te vullen zijn, om te kunnen beoordelen of de doelstelling voor een klimaatbestendige waterrobuuste inrichting in 2050 wordt gehaald’

Pas wanneer beide termen expliciet gemaakt worden door een duidelijke definitie, wordt effectief besturen mogelijk.  

Dan pas kan aan het kenmerk effectiviteit uit de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur worden voldaan. Ook kan dan de effectiviteit van ondersteunende programma’s goed gemeten worden en wordt publieke waarde gecreëerd.  

Meer weten over sturen op publieke waarde en het meten van prestaties binnen de publieke sector?

Schrijf je in voor het introductie webinar op 30 oktober!

In dit kosteloze introductie webinar ‘Sturen op publieke waarde’ krijgt u inzicht in uw publieke waarde, leert u hoe u strategische doelen kunt vertalen naar uitvoering en hoe u strategische-, proces- en operationele informatiestromen kan bepalen. Zodat u beter in staat bent om uw publieke waarde te verhogen.

Het introductie webinar is geschikt voor openbaar bestuurders en wordt gegeven door  Ing. Robert Borkes, CIO publiekewaardecreatie.nl. ‘Sturen op publieke waarde’ vindt online plaats op vrijdag 30 oktober van 10:00 tot 11:00 uur via Whereby.

 

 

Ja ik schrijf me in voor het kosteloze introductie webinar
op vrijdag 30 oktober van 10:00 tot 11:00 uur

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *