Effectief sturen op organisatiedoelen en een efficiënte bedrijfsvoering

Een organisatie is een collectief van medewerkers dat samenwerkt aan hetzelfde organisatiedoel.

Veel medewerkers hebben vaak een eigen interpretatie van dit organisatiedoel. Hoe krijgen we nu alle neuzen dezelfde kant op zodat medewerkers ook het gedrag gaan vertonen dat bijdraagt aan het behalen van het organisatiedoel?

Conform de theory of planned behavior (Ajzen, 1977) zijn daarbij drie onderwerpen voor de medewerker van belang.

Dit zijn drie onderwerpen waar de medewerker zijn gedrag aan zal verifiëren en waar de leidinggevende duidelijk invloed op kan uitoefenen:

  • Is het wenselijk dat ik mijn gedrag verander en welk voordeel levert dit nieuwe gedrag op?
  • Laat mijn omgeving hetzelfde gedrag zien en wat is de norm?
  • Beschik ik zelf over de juiste kennis en competenties om mijn gedrag aan te passen?

Kunnen deze vragen door de medewerker bevredigend worden beantwoord dan zal de gewenste gedragsverandering optreden en zullen organisatiedoelen makkelijker behaald worden.

Hier begint natuurlijk de uitdaging want de ervaring leert dat organisatiedoelen vaak onvoldoende duidelijk zijn en dat daar niet consistent op gestuurd kan worden door leidinggevenden. Daarom is het belangrijk om de organisatie integraal dezelfde taal te laten spreken.

En dit begint vanzelfsprekend met een duidelijk en gezamenlijk organisatiedoel!

Controlepunten voor uw organisatie:

  • Zijn onze organisatiedoelen expliciet gemaakt?
  • Komen deze coherent voor in onze strategische documentatie?
  • Liggen de organisatiedoelen in lijn met operationele doelstellingen?
  • Worden de organisatiedoelen en operationele doelstellingen voldoende gecommuniceerd?
  • Wordt voldoende gestuurd op organisatiedoelen en operationele doelstellingen?

Uw voordeel: hogere publieke waarde door effectiever sturen en efficiënter samenwerken. 

 

Publieke waarde is het collectieve beeld van wat de samenleving ervaart als waardevol en komt tot stand door goed openbaar bestuur.

Overheidsorganisaties creëren publieke waarde door het behalen van concrete resultaten. Dit doen zij door organisatiebeleid om te zetten naar het leveren van publieke dienstverlening, wetten, regelgeving en andere acties die publieke waarde vertegenwoordigen en in overeenstemming zijn met de behoeften en verwachtingen van burgers.

 


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *